Privacyverklaring

Privacyverklaring | mei 2018
—————————————————-
THEE & TYPOGRAFIE
Ontwerpbureau voor Zeeuwse Creaties

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Thee & Typografie van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of bij ons een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Thee & Typografie, gevestigd aan Schuttestraat 13A, 4371AD Koudekerke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Thee & Typografie, gevestigd aan de Schuttestraat 13A, te (4371AD) Koudekerke is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Thee & Typografie is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.
Het kan zijn dat we een specifieke privacyverklaring hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt de specifieke privacyverklaring.
Thee & Typografie stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens:
Thee & Typografie verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.
Thee & Typografie verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Thee & Typografie:

– om contact met jou te kunnen opnemen via post, e-mail of per telefoon;
– om je informatie te sturen;
– voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten;
– om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten bij je af te leveren
– Thee & Typografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– voor het uitvoeren van de administratie en Thee & Typografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website via bezoekersstatistieken gegenereerd door GADWP (Google Analytics Dashboard for WordPress)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Thee & Typografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Thee & Typografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Thee & Typografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om mijn klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Thee & Typografie te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Thee & Typografie, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: info@tentypografie.com. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van Thee & Typografie, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘afmelding’ sturen naar: info@tentypografie.com.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de geldende privacywetgeving mag Thee & Typografie alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. Thee & Typografie hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

– in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
– om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

Website en Cookies
Thee & Typografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Thee & Typografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Thee & Typografie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Thee & Typografie heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.
Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Thee & Typografie
Thee & Typografie kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Thee & Typografie.
Thee & Typografie ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
Thee & Typografie kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Thee & Typografie
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Thee & Typografie of indien Thee & Typografie bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Thee & Typografie uw privacybelang altijd laat meewegen. Thee & Typografie wisselt enkel gegevens uit met uitvoerende partijen die een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten met Thee & Typografie.

3. Geen commercieel gebruik
Thee & Typografie zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Thee & Typografie kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
Thee & Typografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
Thee & Typografie
‘Privacy’
Schuttestraat 13A
4371 AD Koudekerke
Of via e-mail: info@tentypografie.com
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.
Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via info@tentypografie.com
mei 2018

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Uitleg: Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Thee & Typografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Sluiten